Услугите на психотерапевта

Психотерапия на семейни конфликти

services/conflicts-family-s

Психолог онлайн за българи от всяка точка на света

Психологическа помощ от специалист

Психолог онлайн за българи от всяка точка на света

Семейни конфликти - ситуация, в която партньорите разбират, че имат различни потребности и гледни точки за семейния живот, не могат да постигнат компромис и до приемливо за двамата решение. Тази ситуация може да бъде постоянна или временна.

По време на консултацията, психологът ще обсъди с вас вашите взаимоотношения.

В основата на семейните отношения са емоционалните отношения. И при всяка двойка има различна степен на привързаност.

Партньорите може и често да са в конфликт, но в основата на отношенията им да съществува дълбока и силна привързаност, или пък спокойно да обсъждат своите проблеми, но степента на привързаност да е ниска или сериозно повредена.

Целта на една семейна терапия не е задължително да накара партньорите да продължат да живеят заедно.

Психолог ще ви помогне да разберете и намерите отговорите, от които се нуждаете

  • Къде е онази личност, в която се влюбих?
  • Защо не можем да се разберем помежду си?
  • Защо той/тя не ме гледа, както преди?
  • Какво се случи и какво ще стане по-нататък?
  • Защо раздразнението и агресивността заеха мястото на разбирането и любовта?
На първо място стои задачата да им се помогне да се радват на психическо и физическо здраве, на второ – на благополучие и на трето – на развитие на личността.

Ако семейните отношения могат да осигурят тези три фактора, то след промяната партньорите ще останат заедно, но ако тези отношения пречат на развитието на личността те водят до страдания и неблагополучие.

Тогава психологът ще обсъди с вас най-добрия и безболезнен път да се разделите.