Консултации със семеен психолог

Консултация на семеен психотерапевт

Семейна психотерапия

Психологическа помощ от специалист

Психолог онлайн за българи от всяка точка на света

Предлагам професионални психологически консултации за двойки и семейства. Помагам за преодоляване на трудностите в семейния живот.

Разбирам, че всяко семейство може да срещне пречки. Опитът ми в семейната психотерапия ще осигури необходимата подкрепа и насоки за избягване на необратими грешки и разрешаване на остри ситуации.

Семейният живот е дълъг път с много трудности, препятствия и проблеми. Случва се този път да е толкова стръмен, че понякога е невъзможно да се преодолее без професионалната помощ на семеен психолог. Неразбирателства, предателства, трудности в отношенията между поколенията, конфликти по битови въпроси и опасност от развод - много в такива случаи се нуждаят от психологическа помощ и подкрепа.

Семеен психолог ще ви бъде от помощ и подкрепа в много случаи:

Обръщайки се към семеен психотерапевт, разбрахте, че в семейството има проблем, с който не можете да се справите

 • конфликти в семейството и кавги - не можете да се съгласите, не можете да намерите компромис, всеки защитава своята гледна точка, не искате да правите отстъпки
 • предателство или подозрение за предателство - при липса на доверие настъпва криза във връзката, за семейните двойки е трудно да излязат сами от нея, затова в тази ситуация е необходима помощта на семеен терапевт
 • помощ от семеен психолог по време на развод - терапевтът ще ви помогне да вземете решение за развод и да преминете през този труден период
 • проблеми в отношенията с роднини – отношения с по-старото поколение, родители на съпрузи, зетьове и снахи, братя и сестри

Онлайн консултация със специалист ще ви помогне да видите отношенията от нов ъгъл, да възстановите хармонията или да идентифицирате корените на конфликтите.

Услугите на семеен психолог и психотерапевт са насочени към укрепване на семейните отношения и разрешаване на лични и междуличностни конфликти. Психотерапията включва индивидуални сесии и сесии за двойки.

Индивидуална терапия

 • помага за разбиране на лични проблеми, преодоляване на вътрешни конфликти и развиване на умения за саморегулация и самопомощ.

Терапия за двойки

 • има за цел да подобри комуникацията между партньорите, да възстанови доверието и хармонията в отношенията, да подобри взаимното разбирателство, да научи умения за конструктивно разрешаване на конфликти и да създаде здравословна семейна динамика.
Целта на терапията е да ви осигури безопасно пространство за обсъждане и разрешаване на вашите проблеми, където се чувствате подкрепени и разбрани.

Един от основните подходи, които използвам в работата с двойки е позитивната психотерапия.

Това ви позволява да се съсредоточите върху ресурсите и потенциала на семейството, както и върху положителните аспекти на връзката и личностите на партньорите.

Семейната психотерапевтична карта може да включва следните елементи:

 • Оценка на семейните ресурси: Определяне на силните страни на семейството, неговия социален и културен потенциал.
 • Преформулиране на проблеми: Подпомагане на семейството да преосмисли трудностите и конфликтите, с акцент върху възможността за разрешаването им.
 • Фокусирайте се върху положителните черти: Насърчаване на съпрузите да намират и подкрепят положителните качества един в друг.
 • Развитие на комуникацията: Обучение на партньорите да изразяват своите чувства и нужди без обвинения, за да разрешават конфликтите по положителен начин.
 • Семейна динамика: Работете за подобряване на взаимодействието между съпрузите, укрепване на връзките и разрешаване на конфликти.

За всеки отделен случай се създава индивидуален план за семейна психотерапия, който помага за укрепване на взаимоотношенията и развитие на хармония.

Семеен терапевт ще ви научи как да излезете от този порочен кръг на взаимни обвинения и упреци, да намерите силните ресурси, които всяка двойка има за преодоляване на трудностите, а ако няма ресурси за това, тогава ще ви помогне да се разделите без травматични усложнения.

Ние ще Ви предоставим професионална психологическа помощ по проблеми във взаимоотношенията.

Консултацията онлайн със семеен психолог ще ви помогне да погледнете партньора си от друга гледна точка, да възстановите хармоничните отношения или да откриете причините за конфликти.

Потърсете професионална психологическа помощ и подобрете качеството на семейните си отношения.

Позволете да ви помогна да изградите по-силни и по-здрави взаимоотношения във вашето семейство.

Свържете се с мен за записване на консултация

Сфери на работа на семейния психолог