Услугите на психотерапевта

Кратка психотерапия

services/short-term-therapy-s

Психолог онлайн за българи от всяка точка на света

Психологическа помощ от специалист

Психолог онлайн за българи от всяка точка на света

Фокусирина към решения кратка терапия - постава на преден план актуалният проблем, тя не работи с миналото, а с настоящето и бъдещето.

Чрез този вид терапия клиента открива своите ресурси - силни страни за справяне на проблема, сам чартае пътят си и следва стъпките до достигане на дадена цел. Методът е подходящ за всички, без изключение! Плюсът в този вид терапия са сравнително малкият брой срещи с терапевта, именно от там идва названието „краткосрочна” терапия.

Терапията се прилага при:

  • тревожност, депресии, страхове, проблеми във взаимоотношенията
  • главоболие, безсъние, апатия, загуба на смисъл
  • болки в тялото, кожни проблеми, паник атаки
  • кариерно развитие
  • личностно развитие
  • зависимости
Психолог по време на консултации ще ви помогне да намерите бързо решение на неотложен проблем във всяка област.