Услугите на психотерапевта

Семейна двойка с проблем на взаимно недоверие

history/01

Те трудно се отварят в отношенията

Психологическа помощ от специалист

Психолог онлайн за българи от всяка точка на света

Надежда и Добромир са женени от две години, но връзката им не върви. Те често се карат, упрекват се един друг в лъжа, предателство, егоизъм и невнимание. Между тях има недоверие един към друг, трудно им е да се отворят в една връзка. И двамата са ревниви и подозрителни. Съответно те не получават удовлетворение от съвместния живот и секса. Те често обсъждат развода, но не искат да загубят един друг.

Проблемът в отношенията им се корени в миналото им. Надежда и Добромир бяха измамени и предадени от бившите си партньори. Анна беше омъжена за мъж, който я биеше и й изневеряваше с други жени. Добромир беше женен за жена, която го напусна заради друг мъж, водейки със себе си общия им син. Тези травматични преживявания оставиха дълбок отпечатък върху тяхната психика и повлияха на възприятието им за себе си и за другите.

Надежда и Добромир решиха да се обърнат към мен за психологическа помощ. Те се надяваха, че терапията за двойки може да им помогне да изградят отново доверието и любовта във връзката си.

Проведохме курс по психотерапия, по време на който бяха използвани различни методи и техники, като:

  • Преформулиране, което включва терапевтът да преформулира казаното от единия партньор, използвайки по-положителен, конструктивен или точен език, за да помогне на другия партньор да разбере по-добре и да намали напрежението или конфликта.
  • Парадоксални инструкции, които включват противоречиви или неочаквани задачи и които ги принуждават да променят поведението или отношението си към проблема.
  • Ролеви игри, които се състоят в това, че терапевтът моли партньорите да влязат в ролята един на друг или на трети лица, за да могат да погледнат на ситуацията от различна гледна точка, да почувстват емоциите и нуждите на другия и също така да опитат нови начини за комуникация и решаване на проблеми.
  • Символични действия, които се състоят в това, че терапевтът кани партньорите да извършат някакво действие, което има символично значение за тяхната връзка, например прегръдка, целуване, подаряване на цветя или споделяне на техните тайни.

В резултат на психотерапията Надежда и Добромир успяха да разберат по-добре себе си и един друг, да приемат своето минало и настояще, да изразят своите чувства и нужди, да установят диалог и сътрудничество, да укрепят доверието и уважението, да съживят любовта и страстта, да подобрят качеството на техния живот и секс. Те решават да не се развеждат, а да продължат да работят върху връзката си, използвайки знанията и уменията, които са придобили в психотерапията.