Услугите на психотерапевта

Психотерапия (КПT) за анорексия при тийнейджър

history/11

Психотерапията продължи 28 сесии (веднъж седмично)

Психологическа помощ от специалист

Психолог онлайн за българи от всяка точка на света

Аня е 14-годишно момиче, което страда от анорексия. Тя непрекъснато брои калории, претегля се и измерва параметрите си. Не се храни нормално, отказва месо, мляко, хляб и сладкиши. Постоянно гладува и отслабва. Аня не вижда себе си такава, каква е в действителност. Мисли се за дебела и непривлекателна. Не е доволна от себе си, тялото си, живота си.

Психотерапията продължи 28 сесии (веднъж седмично). Наред с различни техники и методи се използва предимно когнитивно-поведенческа терапия. Проведени са сесии с Аня и нейните родители поотделно (промяна на средата, в която се намира тийнейджърът, и елиминиране на негативните фактори, повлияли на появата на болестта).

Когнитивно-поведенческата терапия разглежда анорексията като резултат от изкривено мислене и поведение, свързани с храната, теглото, тялото и себе си.
Целта на когнитивно-поведенческата терапия в този случай е да помогне на клиента да промени негативните вярвания, мисли, емоции и действия, които поддържат разстройството. С помощта на КПT клиентът осъзнава, оспорва и заменя ирационалните си идеи, поставя реалистични цели, разработва план за действие, наблюдава и оценява напредъка си.

По време на психотерапевтичния процес са използвани различни техники, като:

  • Психообразование. В началния етап Аня се научи да разбира и осъзнава своя проблем, състояния и емоции, както и да разбира функционирането на човешкия мозък. Бяха обсъдени заедно причини, симптоми, последствия и лечения. По време на тези разговори Аня осъзна, че анорексията е сериозно и опасно заболяване, което може да доведе до смърт, и че това не е мода, не е диета, не е начин за отслабване, а психическо разстройство, за което тя не е виновна и това не е нейният избор, тъй като това заболяване е резултат от взаимодействието на биологични, психологически и социални фактори, но които могат да бъдат променени с помощта на терапия.
  • Когнитивен анализ. Техника, която помага да се идентифицират, да бъдат оценени и коригирани негативните мисли и вярвания, които са свързани с храната, теглото, тялото и себе си. За събиране на информация и допълнителен анализ бяха използвани: дневник на автоматичните мисли, Сократови въпроси, метафори и утвърждения. Това помогна на Аня да осъзнае и в процеса на терапия да замени негативните си мисли, като: „Трябва да съм слаба, за да съм красива“, „Ако ям, ще напълнея“, „Ако дебелея, ще бъда на никой ненужна” и т.н. Бяха намерени алтернативни, по-положителни и реалистични начини за тълкуване на различни ситуации, себе си и другите. Бяха формулирани положителни твърдения като: „Аз съм красива такава, каква съм“, „Храната не е враг, а приятел“, „Теглото ми не определя моята стойност“ и др., които трябваше да се повтарят често.
  • Поведенческа намеса. Техника, която помага за промяна на лошото поведение, свързано с храната, теглото, тялото и себе си. Използвани са: договор, хранителен план, мониторинг, подсилване, експозиция и превенция на реакцията. Договорът поставя реалистични цели за възстановяване на теглото и здравето, като изисква от да следва плана за хранене и да се претегля редовно. Използвайки специални таблици и графики, съвместно наблюдавахме приема на храна, теглото и настроението.

Във терапията беше обърнато голямо внимание на негативните преживявания на Аня (страх, безпокойство, отвращение), възникнали в различни ситуации.

В резултат на сеансите нивото на тревожност на Аня намаля значително. Тя успя почти да възстанови теглото си и да се върне към нормален начин на живота. Започна да възприема адекватно външния си вид и започна да приема и да обича тялото си.

Психотерапията помогна на Аня да погледне по различен начин на живота и света, да постигне цели и мечти, както и вяра в себе си, в своите сили и възможности.