Услугите на психотерапевта

Психотерапия за тормоз (буллинг) в училище

history/12

Тя не може да се защити и не искала да обсъжда проблема

Психологическа помощ от специалист

Психолог онлайн за българи от всяка точка на света

Олеся, на 14 години, учи в 8 клас. Родителите потърсили помощ, тъй като забелязали признаци на депресия у дъщеря си: лош апетит, безсъние, липса на интерес към учене и общуване с приятели, чести пристъпи на плач. Според родителите й Олеся е станала жертва на тормоз в училище: съучениците й постоянно й се подиграват, наричат я с имена, разпространяват слухове, игнорират я и я изолират. Тя не може да се защити и не иска да обсъжда проблема с родителите или учителите си.

Работата използва предимно когнитивно-поведенческа терапия (КПT).

Целта на КПT в този случай е да коригира негативните мисли, емоции и поведение, свързани с тормоза, както и да развие умения за устойчивост на стрес, самочувствие и социални умения.

Методи и техники, използвани в работата:

  • Психообразование. На този етап Олеся научила, какво представлява тормозът, как засяга психичното здраве, какви фактори допринасят за появата и поддържането му, какви стратегии за справяне съществуват.
  • Когнитивно преструктуриране. Идентифициране и предизвикване на негативни мисли, свързани с тормоза, като: „Никой не ме харесва“, „Недостойна съм за уважение“, „Моя е вината, че ме тормозят“, „Не мога да променя нищо“. За да записва автоматични мисли, Олеся води дневник. След това събраните нагласи и вярвания бяха обработени по време на сесии: търсене на доказателства, алтернативни интерпретации, сравняване с другите, положителна самохипноза и др. Целта на този етап беше да се заменят негативните мисли с по-реалистични и адаптивни, като напр.: „Аз съм уникален и ценен човек“, „Заслужавам любов и уважение“, „Не съм сама, имам приятели и родители, които ме подкрепят“, „Мога да се справям с трудностите и да се защитавам“.
  • Въздействие върху поведението. Олеся научава различно поведение в ситуации на тормоз, както и в ежедневието. По време на терапията тя развива умения за асертивност, тоест способността да защитава своите права и интереси, без да нарушава правата и интересите на другите. Освен това, за регулиране на вътрешното състояние, се практикуваха техники за релаксация, като: дихателни упражнения, прогресивна мускулна релаксация, визуализация и др. Това помогна да се намали нивото на стрес и тревожност, да се повиши самоконтролът и самочувствието, да се научи да реагира адекватно на агресията и да избягва на ескалация на конфликта. Олеся също разширява своите интереси, приятни и здравословни като: спорт, хобита, комуникация с приятели и родители, четене, музика и т.н., което направи възможно подобряването на настроението й, подобряване на качеството й на живот, развитие на интереси и таланти, и да разшири социалния си кръг.

Резултатът от психотерапията

Психотерапията продължи 18 сесии, по една седмично. В резултат на това Олеся показа значително подобрение в психическото си състояние: депресията намаля, самочувствието се повиши, настроението се подобри, мотивацията за учене и общуване се увеличи, безпокойството и страхът от ситуации на тормоз намаляха. Научих се да анализирам и коригирам своите мисли, емоции и поведение, да прилагам умения за увереност и релаксация и да се занимавам с положителни дейности. Тя също възстанови доверителните отношения с родители, учители и съученици. Тя започна да общува по-често с приятели, да участва в училищни събития и установила контакт с онези, които я обидиха. Откри нови интереси и хобита, които й носят радост и удовлетворение. Тормозът в училище спря и Олеся започна да се чувства щастлива и уверена.