Услугите на психотерапевта

Психотерапия на страх от сешоар за ръце при момиче

history/13

В работата беше използвана поведенческа терапия за преодоляване

Психологическа помощ от специалист

Психолог онлайн за българи от всяка точка на света

Мария на 6 години ходи на детска градина. Майката потърсила помощ, защото забелязала, че дъщеря й се страхува от сешоара за ръце, монтиран в тоалетната на детската градина. Според майка й Мария се страхува от силния шум, който издава сушилнята. Мария отказва да ходи до тоалетна в детската градина и се опитва да не мие ръцете си.

Работата използва поведенческа терапия за преодоляване на страха от сешоара за ръце, развивайки адекватно възприятие и поведение по отношение на този обект.

Етапи на работа и използвани методи:

  • Обяснение. На този етап беше проведен разговор за сешоара за ръце, как работи, защо е необходим, как се използва, по пътя беше установен доверителен контакт и беше постигнато споразумение за преодоляване на този страх.
  • Симулация. На този етап майката на Мария демонстрира как тя самата използва сешоар за ръце, показвайки, че това не е опасно или болезнено, а дори е приятно и забавно. Други деца също участват в процеса и вече не се страхуват от сушилнята.
  • Приближение. На този етап има постепенен подход към сешоара за ръце, като се използва методът на малките стъпки. Първо, Мария беше помолена просто да погледне сушилнята, след това да се приближи до нея, след това да я докосне, след това да я включи, след това да докосне и т.н. Всяка стъпка беше насърчавана с похвали от майка й, която правеше комплименти, даваше стикери, играчки и т.н. Постепенно нивото на страха на Мария намаля, а самочувствието й се повиши.
  • Практикуване. Беше решено да се инсталира сешоар за ръце у дома, за да се насърчи Мария да го използва самостоятелно след различни дейности: след игра, след хранене, преди да се прибере и т.н. Целта на този етап е да се консолидират уменията и да се развие положително отношение към сешоара за ръце.

Резултатът от психотерапията

Психотерапията продължи 8 сесии, по една седмично. В резултат на психотерапия Мария престана да се страхува от сешоарите за ръце и се научи да ги използва без страх и с удоволствие. Тя стана по-спокойна и по-уверена, адаптира се по-добре към детската градина и подобри отношенията си с учители и връстници. Мама отбеляза положителни промени в поведението и настроението на Мария.