Услугите на психотерапевта

Психотерапия за ADHD при 41-годишен мъж

history/14

Марк иска да се научи как да управлява поведението си по-добре

Психологическа помощ от специалист

Психолог онлайн за българи от всяка точка на света

Марк, на 41 години, работи като инженер в голяма компания. Той потърси психотерапия, защото изпитваше трудности в професионалния и личния си живот, свързани с ADHD. Марк страда от невъзможност да се концентрира върху задачите, постоянно се разсейва от незначителни подробности, забравя за важни срокове и срещи и не може да планира и организира времето си. Освен това той се оплаква от повишена импулсивност, която му пречи да контролира емоциите и реакциите си, води до конфликти с колеги и началници, както и необмислени решения, като честа смяна на работа, прахосничество и хазарт. Марк иска да се научи как да управлява по-добре поведението си, да увеличи продуктивността си и да подобри отношенията си с другите.

След обсъждане на проблема беше прието решение психотерапията да се изгради на базата на когнитивно-поведенчески подход.

Целта на терапията е да коригира негативните мисли, емоции и поведение, свързани с ADHD, както и да развие умения за саморегулация, организация, планиране, приоритизиране, решаване на проблеми, комуникация и толерантност към стреса.

Етапи на работа, използвани методи и техники:

  • Психообразование. Обсъждане и анализ на ADHD на Марк, от гледна точка на индивидуалните му характеристики: как синдромът засяга психическото и физическото здраве в неговия случай, какви фактори допринасят за появата и поддържането му, както и избора на стратегии за справяне.
  • Когнитивно преструктуриране. Идентифициране и оспорване на негативни мисли, свързани с ADHD, като: „Аз съм неспособен“, „Никога няма да успея“, „Не мога да се контролирам“, „Не съм достоен за уважение“, „Аз съм безпомощен“. Използват се различни техники като: водене на дневник на мислите, търсене на доказателства, алтернативни интерпретации, сравняване с другите, позитивна самохипноза и др. Целта на този етап е да се заменят негативните мисли с по-реалистични и адаптивни, като: „Аз съм способен и талантлив“, „Мога да постигна целите си, ако се опитам“, „Мога да управлявам поведението си, ако използвам умения за саморегулиране“, „Заслужавам уважение и признание“, „Мога да се справя с трудности и решаване на проблеми.“
  • Въздействие върху поведението. Чрез психотерапията Марк променя поведението си в ситуации, свързани с ADHD, както и в ежедневието. Марк научава умения за саморегулация, тоест способността да контролира своите импулси, емоции и реакции, без да нарушава правата и интересите на другите. Също така научава техники за организация, планиране, приоритизиране, решаване на проблеми, комуникация и толерантност към стреса. Целта на този етап е да повишите нивото на отговорност, производителност, самочувствие, да се научите да отговаряте адекватно на изискванията и очакванията на другите и да намалите риска от негативни последици от ADHD.

Като част от психотерапевтичния процес беше обърнато внимание на подобряване на настроението и подобряване на качеството на живот. Целта беше увеличаване на обема на приятните и здравословни дейности (спорт, хоби, общуване, четене, музика).

Резултатът от психотерапията

Психотерапията продължи 26 сесии, по една седмично. В резултат на психотерапията Марк показа значително подобрение в психическото си състояние: импулсивността намаля, концентрацията се увеличи, паметта се подобри, мотивацията за работа и общуване се увеличи, тревожността и депресията намаляха. Той се научи да анализира и коригира своите мисли, емоции и поведение, да прилага умения за саморегулация, организация, планиране, приоритизиране, решаване на проблеми, комуникация и толерантност към стреса. Марк също е намерил нови интереси и хобита, които му носят радост и удовлетворение. Стана по-успешен и по-уверен, подобри отношенията си с колеги и началници, както и с приятели и семейство.