Услугите на психотерапевта

Психотерапия за порнозависимост при 35-годишен мъж

history/15

Искаше да се отърве от зависимостта си, но не знаеше как да го направи

Психологическа помощ от специалист

Психолог онлайн за българи от всяка точка на света

Николай, на 35 години, работи като мениджър продажби в голяма компания. Той потърси помощ, защото страдаше от пристрастяване към порно, което се отразяваше негативно на професионалния и личния му живот. Според Николай той гледа порно всеки ден, в продължение на няколко часа и не може да спре, дори ако това му попречи да изпълнява задълженията си или да отделя време на жена си и децата си. Николай също изпитва чувство на вина, срам, безсилие, ниско самочувствие и депресия. Искаше да се отърве от зависимостта си, но не знаеше как да го направи.

В този случай за работа е използвана системна семейна терапия (SFT).
Целта на този вид психотерапия е възстановяване на хармонията в семейните отношения, премахване на причините и последствията от пристрастяването към порно, развиване на комуникационни умения, доверие, подкрепа, сътрудничество и отговорност.

Етапи на работа, използвани методи и техники

  • Диагностика. Семейно интервю, идентифициращо характеристиките на семейната система, структура, роли, правила, ценности, конфликти, проблеми, нужди на партньори, ресурси, цели. Използвани са и психодиагностични методи: генограма, родословно дърво, семеен сценарий, тест за измерване на текущите способности. След получаване на пълна и обективна картина на семейната динамика бяха идентифицирани силните и слабите страни на семейството и факторите, които допринасят или възпрепятстват разрешаването на проблема.
  • Намеса в семейната система. Използват се различни техники, като например: преструктуриране на семейството, преформулиране, семейна домашна работа, семейни ритуали и др. Целта на този етап е да се променят негативните модели на взаимодействие, да се подобри семейната атмосфера, да се увеличи сплотеността на семейството, да се намали семейният стрес, да се активират семейните ресурси, изграждане на семейна подкрепа, стимулиране на семейното обучение, насърчаване на семейния растеж.
  • Оценка. На този етап бяха оценени ефективността и резултатът от терапията, за да се провери постигането на семейните цели, да се измери степента на удовлетвореност на членовете на семейството и да се определят по-нататъшни стъпки и препоръки.

Резултатът от психотерапията

Психотерапията продължи 20 сесии, по една седмично. В резултат на психотерапията Николай успя да преодолее зависимостта си от порно, да намали до минимум времето, в което гледа порно, да контролира поведението си, да се справи с емоциите си, да повиши самочувствието си и да се освободи от чувството за вина и срам. Той подобри отношенията си със съпругата и децата си, започна да им обръща повече внимание, грижи, любов, уважение и подкрепа. Николай стана по-успешен и по-щастлив, подобри професионалната си дейност и установи контакти с колеги и клиенти.