Услугите на психотерапевта

Съпрузити са в конфликт заради ежедневни ситуации

history/03

Двойката реши да подобри отношенията си с психотерапия

Психологическа помощ от специалист

Психолог онлайн за българи от всяка точка на света

Марина и Алексей са женени от 5 години. Нямат деца, но имат куче. Марина работи като адвокат в голяма фирма, Алексей е програмист в стартиращ бизнес. Живеят в апартамента, който наемат.

Отношенията им бяха доста добри, докато не започнаха често да се сблъскват в ежедневни ситуации. Марина и Алексей имаха различни идеи за това как трябва да изглежда апартаментът им, как да разпределят домакинските задължения и как да прекарват свободното си време и пари.

Житейските им позиции бяха коренно различни. Марина беше спретната, педантична и планираше всичко предварително, докато Алексей беше небрежен, спонтанен и живееше според настроението си. Съответно Марина искаше апартаментът да е чист, уютен и стилен, а за Алексей беше важно да има свободно, удобство и функционално пространство. Освен това имаше различия в разпределението на домакинските задължения. Марина искаше да получава повече помощ от Алексей в ежедневието. Той се позова на факта, че няма свободно време. В сферата на свободно време те също имаха фундаментални различия в интересите.

На фона на всичко това двойката нямаше време да създаде общи житейски цели. Тяхната връзка е „заседнала“ на етапа на диференциалния анализ. Те не знаеха как да преодолеят тази криза. Се натрупаха много спорове, оплаквания и недоволство. Взаимни упреци за егоизъм, безотговорност, неразбиране и липса на любов. Постепенно се образува разстояние, което вече беше трудно преодолимо.

Двамата решили да подобрят отношенията си с помощта на семейна терапия. След първата въвеждаща сесия беше прието решение да се провеждат съвместни сесии и да се използва предимно структурна семейна психотерапия.

Структурната семейна психотерапия е подход, който разглежда семейството като социална система със собствена структура, йерархия, подсистеми, граници, роли, правила и функции.
Целта е да бъде променена дисфункционалната структура на семейството, като я направи по-гъвкава, адаптивна и балансирана. Психотерапевтът в този подход действа като активен агент на промяната, който се намесва в семейната система, диагностицира нейните проблеми, провокира кризи, възстановява отношенията, поставя нови граници и правила и моделира ново поведение на партньорите.

По време на психотерапевтичния процес са използвани различни техники като:

  • Структуриране. Това е техника, която помага на терапевта да промени дисфункционалната структура на семейството, да подобри неговата организация, йерархия, граници, роли и правила. Бяха използвани директиви, забрани, блокиране, присъединяване, прекъсване, тестване на реалността и ролеви игри.
  • Промяна на фокуса. Това е техника, която помага на терапевта да премести вниманието на семейството от един проблем към друг, от едно ниво на друго, от една перспектива към друга, чрез използването на преходи, контрасти, аналогии, метафори, истории и задачи за домашна работа.

По време на процеса на психотерапия Марина и Алексей започнаха да забелязват положителни промени в себе си и в отношенията си. Започнаха да се чувстват по-добре, по-спокойни, по-щастливи, възприемат нещата по-позитивно, по-реалистично, по-градивно. Между тях имаше уважение и приемане, че са различни. И това вече не предизвикваше страх или негативно отношение. Различната атмосфера в отношенията им отвори възможността да сътрудничат, а не да конкурират. Те започнаха да се договарят и да се подкрепят един друг, вместо да диктуват или критикуват, и да извличат радост от връзката.