Услугите на психотерапевта

Преодоляване на социалната фобия - гещалт терапията

history/07

На първата встъпителна сесия беше предложена схема на терапия

Психологическа помощ от специалист

Психолог онлайн за българи от всяка точка на света

Олга е 22-годишна студентка, която страда от социална фобия, страхува се да общува с хора, да говори пред публика, да изразява мнението си, страхува се от критика и отхвърляне и се притеснява да се смее открито. Тя често изпитва безпокойство, срам, неловкост, изчервяване, изпотяване, сърцебиене, треперене и гадене в социални ситуации. В тази връзка тя избягва много ситуации, в които се чувства уязвима или оценявана, като партита, срещи, презентации, изпити, интервюта. Олга стана много затворена, самотна и нещастна и осъзна, че за да промени живота си, се нуждае от помощта на психотерапевт.

На първата опознавателна сесия обсъдихме подробно нейния проблем и разработихме схема на лечение, която продължи няколко месеца.

В работата са използвани различни методи и подходи, включително гещалт терапия.

Гещалт терапията е подход, който се основава на идеята, че социалната фобия възниква поради незавършени ситуации, неразрешени конфликти, липса на себеприемане и отчуждение от собствените нужди, чувства и желания.
Целта на гещалт терапията е да помогне на клиента да разбере, изрази и интегрира своите преживявания и да стане по-цялостен, автономен и отговорен.
Психотерапевтът в този подход действа като активен и сътрудничещ партньор, който помага на клиента да се фокусира върху тук и сега, върху тялото си, върху диалога си, върху контакта си с външния свят.

Освен това, когато работихме с Олга, използвахме и такива техники като:

  • Психообразование. Това е техника, която помага на терапевта да даде на клиента информация за социалната фобия, нейните причини, симптоми, последствия и лечения. По време на този етап Олга разбрала, че социалната фобия е често срещано и лечимо заболяване, което може да възникне при всеки човек поради негативен житейски опит, генетични фактори и когнитивни изкривявания. Като цяло, това е резултат от взаимодействие на биологични, психологически и социални фактори, които могат да бъдат променени чрез терапия.
  • Провеждане на експерименти. Техника, при която се създават нови ситуации, в които клиентът може да изживее, изрази и интегрира своите преживявания, да стане по-осъзнат, активен и креативен. Използвани са ролеви игри, фантазии, метафори, символи, жестове, движения, звуци. Олга свикна с различни роли и различни сценарии. Тя имаше нужда да изразява различни емоции, да общува с различни части от себе си, с други хора, с околната среда. Постепенно се разкриват нови страни от личността на Олга, намират се нови решения и се опитва ново поведение.

След процеса на психотерапия Олга промени отношението си към себе си и живота си. Тя започна да се чувства по-добре, по-спокойна и по-щастлива.

За нея общуването с хора, говоренето пред публика и изразяването на мнение престана да бъде проблем. Започна лесно да приема критики и отхвърляне.