Услугите на психотерапевта

Психотерапия на юношеска криза

services/teen-crisis-s

Психолог онлайн за българи от всяка точка на света

Психологическа помощ от специалист

Психолог онлайн за българи от всяка точка на света

Криза в пубертета - биологически период в живота на човек, при който могат да се наблюдават различни поведенчески, психически и физически проблеми.

През този период се осъществява и втората промяна в структурата на тялото.

Развива се и абстрактното мислене.

Значително нараства и хормонално обусловеното, подтискащо напрежение и специфичната за тази част от живота емоционална лабилност.

В тази възраст могат да възникнат и много невротични и психотични модели на поведение.

На теб ти е необходима консултация от психолог

  • Вашият юноша / девойка има отблъскващо, отчуждено и агресивно поведение
  • Лош успех в училище и силна внушаемост
  • Забелязвате, че злоупотребява с алкохол, наркотици или е попаднал в криминална среда
  • В поведението му се наблюдават нетактичност, фамилиарничене, лошо държание
По време на консултациите, психологът предлага съвместна работа с родителите и юношата/девойката, извършва психологическа оценка на състоянието, използвайки стандартизирани тестове, помага с професионални методи да се промени стереотипното мислене и поведение, да се повиши самооценката на юношата/девойката и подпомага създаването на увереност при социалните отношения.