Услуги

Тренинги за индивидуални и корпоративни клиенти

Уебинари от Psyhelp

Нов поглед върху решенията на психологическите проблеми

Личностно развитие и активен отдих!

Авторски социално-психологически тренинги

Ние предлагаме нови впечатления и развитие! С нас ще научите нещо ново и ще решите вътрешните си конфликти, максимално ще оползотворите времето си.

“Psyhelp” — ще създаде за вас необходимите условия, които ще ви помогнат по време на обучения, да откриете нови начини за справяне с проблемите, както и да постигате успехи в личностното си развитие.

Да се освободите от натрупаната негативна енергия и да отворите съзнанието си за пълноценен и радостен живот.

Това е достоен избор, за вашето развитие като личност, за постигане на нови цели в живота и в професионалното развитие, в компанията на весели и активни хора.

Социално-психологически обучения на нашия център ще ви помогнат

Обучение от Psyhelp
  • да бъдете здрав и жизнерадостен
  • да подобрите отношенията си с близките, приятелите и колегите
  • да постигнете хармония в сексуалния си живот
  • да се справите със загуба или раздяла
  • да бъдете комуникативен и ефективен в работата си
  • да се развивате на професионално равнище и да правите най-добрите избори
  • да намерите мястото си в живота
  • да подобрите уменията си за работа в екип
  • да се освободите от тревогите и страховете
  • да сложите край на конфликтите в семейството си

Защо точно ние

Опит в работата

Провели сме множество тренинги с разнообразна аудитория – тренинги, групи за личен опит, обучаващи тренинги за колективи, тиймбилдинги. Това е подкрепено от многогодишен опит в провеждането на консултации. Ние сме запознати с вашите проблеми не от книгите и не от курсове за треньори.

Авторски методики

Нашият център не използва готови тренингови програми, методики или техники. Ние разработваме собствени програми, основани на съвременни психологически изследвания и голям обем от индивидуални консултации. Ние често намираме закономернсти в решението на психологическите проблеми, които ни дават актуални идеи за създаването на тренингови програми.

Индивидуален подход

Всеки тренинг се разработва поотделно в съответствие с поставените цели и задачи. Стараем се да избягваме рутината, съхранявайки креативния дух на програмата. Всеки път е за нас нова идея, нов смисъл, нов заряд на позитивизъм, както за участниците, така и за нас. Тренингите на нашия център не са просто групова работа, а и индивидуално общуване с всеки от вас!

Дипломирани психолози и психотерапевти

Сътрудници са дипломирани психолози, преминали през специализации на различни направления в психологията – транзакционен анализ, когнитивно-поведенческа психология, конфликтология, консултативна и практическа психология. Постоянната консултативна работа ни помага да намираме актуални методики и техники за решението на вашите проблеми.