Услугите на психотерапевта

Психотерапия BDSM взаимоотношения

services/bdsm-s

Психолог онлайн за българи от всяка точка на света

Психологическа помощ от специалист

Психолог онлайн за българи от всяка точка на света

БДСМ е термин, възникнал в началото на 90-те, въз основа на английски думи за робство (bondage), дисциплина (discipline), господство и подчинение (domination and submission), садизъм и мазохизъм (sadism and masochism).

На английски - BDSM. Основава се на принципите за безопасност, разумност и доброволност.

Ако думите "садизъм" и "мазохизъм" извикват в ума ви представа за мрачен декор и пищяща от болка и ужас жертва, то вашата идея за BDSM е далеч от действителността.

Множество БДСМ практики, не само не включват болка, но могат да се срещнат като поведение у всяка по-разкрепостена сексуална двойка.

Психологът ще ви помогне да разрешите проблемите

  • Какво искам да получа в тези отношения
  • Доколко мога да се подчиня, без да губя себе си като личност
  • Доколко мога да поема пълната отговорност за някой друг
  • Състоянието сабдроп (депресия при подчинения/та)
  • Ревност от страна на подчинената
  • Губите връзката помежду си
По време на консултациите, психологът ще ви помогне да преоткриете себе си. Използвайки различни методи от психотерапията ще ви помогне да разберете своите желания и фантазии, да ги обикнете и да разберете, че различното мислене ви прави уникален/а и желан/а.