За нас

Отговори на често задавани въпроси

Психологът работи с различни състояния и проблеми.

Той е средството, чрез което можете да разберете причините, породили актуалния конфликт, да разкриете вътрешните си ресурси, за да се справите с него.

Психологът не е вълшебник и ситуацията няма да се подобри само, защото сте се обърнали към него, но самия факт, че сте решили да работите с проблемите си, че сте готови да говорите за тях, вече е залог за успех.

И дори да не знаете как да започнете и да разкажете всичко, психологът може да помогне, защото той е обучен да води разговор и да анализира всяка ситуация.