За нас

Истории от практика

Хора, които искаха да променят живота си към по-добро

В този раздел можете да прочетете истински истории на хора, които се обърнаха към мен за помощ. Тези истории показват как психотерапията им е помогнала да се променят, да се справят с трудностите си, да намерят нови ресурси, решения и значения.

Всеки случай е уникален, тъй като всеки човек има своя собствена съдба и свой собствен път. Представени са само някои случаи от моята практика, които според мен най-добре илюстрират процеса на психотерапия. Можете да видите как психотерапевтичните техники могат да бъдат съобразени с индивидуалните нужди и цели на всеки клиент.

Убеден съм, че тези истории ще вдъхновят всеки, който иска да потърси помощ. Психотерапията не е страшна, а полезна, а психотерапевтът не е съдник, а помощник.

Забележка: имената и обстоятелствата са променени, за да се запази поверителността, всички прилики са чисто съвпадение.