Услугите на психотерапевта

Психодиагностика

internal-conflicts

Онлайн консултация с психолог

Психологическа помощ от специалист

Психолог онлайн за българи от всяка точка на света

Психодиагностика - необходими при оценка на развитието и състоянието на психиката и личността.

Цената включва психологическо интервю и работа с тестове и методики по 60 минути на сесия, обработка при получаване на резултата и предоставяне на клиента на готово изследване или заключение. На клиента се предоставя преглед в рамките на 3 работни дни, писмено в 2 екземпляра.

Колко сесии

Психодиагностиката може да изисква от една до няколко сесии, в зависимост от целите и обхвата на работа.

Процедурата за провеждане на психодиагностика

По време на първата сесия, която може да продължи от 30 минути до 60 минути, нашият специалист ще проведе интервю, което ще помогне да се установят целите и задачите на психодиагностиката, да разбере в каква форма е необходимо да се предоставят резултатите от изследването и кои властите ще подадат документи, ще обяснят как ще се извърши плащането и ще създадат удобен работен график с вас. Всички следващи сесии продължават 60 минути.

Съвременни средства за психодиагностика

Оценката на диагнозата се извършва с помощта на професионални стандартизирани психологически тестове и техники.

Психодиагностика
за възрастни
за деца и юноши

Психодиагностика на възрастни:
ниво на ситуационна и лична тревожност, ниво на стрес, ниво на депресия и видове депресия, ниво на емоционална стабилност, ниво на емоционална лабилност, ниво на агресия и автоагресия, наличие на състояния на страх - скрити и явни, наличие на натрапчиви мисли, наличие на невротизъм, наличие на психоза, състояния на страх, панически състояния, IQ

Психодиагностика на личностните характеристики:
ниво на емоционална стабилност, ниво на агресивност, ниво на устойчивост на стрес, ниво на професионален стрес

Социално отношение и поведение:
оценка на отношенията в семейство/двойка, оценка на отношенията в група/екип, оценка на отношението към определен човек или група, съвместимост на екипа

Психодиагностика на деца и юноши:
лична и ситуационна тревожност, безпокойство, емоционална чувствителност и лабилност, наличие на психосоматика, невротизъм, психотизъм, аутизъм, дислексия, ниво на самочувствие - самоувереност, ниво на общителност, ниво на интелигентност, изследване на паметта и концентрация на вниманието, нивото на комуникация, нивото на независимост, нивото на социализация, нивото на адаптация и адаптивност

Денвeр II - психодиагностика на детското развитие

Ранно детско развитие – това е периодът от раждането на детето до тръгването му на училище. Това е етап от живота на детето, през който то се развива много бързо, тогава се полагат основите на здравето, ученето, поведението и личностното развитие.

Денвер II - скрининг тест за ранно детско развитие е предназначен за изследване на деца от 0 до 6 години.

Денвер — това не е тест за интелигентност и не е категоричен индикатор за бъдещо развитие, адаптация или интелектуални способности.

Ако имате съмнения или страхове, че детето ви изостава/успява в развитието си или искате да знаете дали се развива в рамките на нормалното, това е тестът, който ще даде тези отговори.

Области на обучение:

  • Лична и социална комуникация с другите и умения за самообслужване
  • Фини двигателни умения - адаптивност, координация око-ръка, манипулиране на малки предмети и способности за решаване на проблеми
  • Реч – слушане, разбиране и използване на езика
  • Груба моторика - сядане, ходене, скачане и големи мускулни движения
Тестът се прилага от психолог, който след обработка на резултатите, ако е необходимо, изготвя програма от упражнения, които помагат на детето да развие максимално областта, в която се отбелязва това изоставане.