Услугите на психотерапевта

Преодоляване на депресията с позитивна психотерапия

history/09

Психотерапията продължи 5 месеца (ежеседмични индивидуални сесии)

Психологическа помощ от специалист

Психолог онлайн за българи от всяка точка на света

Дмитрий е 30-годишен мъж, който страда от депресия. Често се чувства тъжен, празен, безнадежден. Не се наслаждава на нещата, на които се радваше преди. Загубен интерес към работа, хобита, приятели. Също така във връзка с това той изпитва вина, ниско самочувствие и тревожност. Появиха се проблеми със съня, апетита, енергията и концентрацията. Често се появяват мисли за смърт и самоубийство.

Психотерапията продължи 5 месеца (ежеседмични индивидуални сесии). Използвани са различни методи и подходи, включително позитивна психотерапия.

Позитивната психотерапия е подход, който се основава на идеята, че депресията възниква от липсата на положителни ресурси като смисъл в живота, ценности, цели, удовлетворение, благодарност, оптимизъм, надежда, воля.
Целта на позитивната психотерапия е да помогне на клиента да открие, развие и използва своите положителни ресурси, за да стане по-щастлив, по-успешен и по-здрав.

Дмитрий трябваше да се научи да се фокусира върху своите силни страни, постижения, възможности, а не върху своите слабости, проблеми и ограничения.

По време на психотерапевтичния процес са използвани различни техники като:

  • Психообразование. В началните етапи беше предоставена информация за депресията и депресивните състояния, за да се елиминират съпътстващите негативни емоции, свързани с неговия проблем. След като Дмитрий научи повече за разстройството си, той се мотивира и разбра, че може да се справи с него чрез психотерапия.
  • Позитивен дневник. Това е техника, която помага за увеличаване на положителните емоции и удовлетворението от живота чрез записване и анализиране на положителни събития, преживявания и постижения. Дмитрий записваше три добри неща всеки ден, които му се случваха или които той е направил, заедно с това какво ги е причинило, как са го накарали да се почувства и какво е научил от тях. След това тези записи бяха обсъдени на сесии, открити бяха връзки между тях и неговите силни страни, ценности и цели.
  • Положително преформулиране. Тази техника помага за промяна на негативното мислене и самовъзприемане чрез преформулиране, преоценка и повторно приписване. В контекста на тази техника бяха обработени автоматични мисли, водени в дневник, формулирани бяха Сократови въпроси, метафори и утвърждения. В процеса на психотерапия бяха идентифицирани, предизвикани и заменени негативни мисли като: „Никой не се нуждая от мен“, „Нищо не мога да направя“, „Никога няма да бъда щастлив“ и др. Бяха търсени алтернативни, по-позитивни и реалистични начини за тълкуване на ситуации, себе си и другите. Създадени са нови утвърждения за често повторение, като: „Аз съм ценен и обичан човек”, „Имам много таланти и възможности”, „Мога да бъда щастлив и здрав” и др.

Постепенно нивото на негативните мисли и състояния намаля. Дмитрий започна да забелязва положителни промени в себе си и в живота си. Здравето му се е подобрило. Той започна да се наслаждава на това, на което се радваше преди, и започна да се интересува от работа, хобита и приятели. Мислите за смърт и самоубийство изчезнаха. Подобрен сън, възвръща се апетитът, енергията и концентрацията.