Услугите на психотерапевта

Жена, живяла 8 години с мъж с нарцисизъм

history/16

Тя потърси помощ, защото страда от ПТСР

Психологическа помощ от специалист

Психолог онлайн за българи от всяка точка на света

Елена, на 37 години, работи като счетоводител в малка фирма. Тя потърси помощ, защото страда от посттравматично стресово разстройство (ПТСР), причинено от това, че е била в токсична връзка с бившия си партньор за дълго време. Според Елена бившият й партньор бил нарцис, който постоянно я унижавал, критикувал, манипулирал, контролирал, обвинявал, пренебрегвал, мамел, заплашвал и изнудвал. Тя не можеше да го напусне, тъй като той я убеждаваше да остане, обещавайки да се промени или заплашваше нейния живот. Елена се чувстваше виновна, безпомощна, самотна, мразеща себе си, депресирана.

Психотерапията на Елена за посттравматично стресово разстройство (ПТСР) беше насочена към преодоляване на травматични спомени, намаляване на симптомите на ПТСР, възстановяване на самочувствието, доверие в себе си и другите, развиване на умения за справяне със стреса и подобряване на качеството на живот.

Етапи на работа, използвани методи и техники

  • Психообразование. Анализ и обсъждане на протичането на посттравматичното стресово разстройство, влиянието върху психическото и физическото здраве, факторите, допринасящи за възникването и поддържането му, стратегии за преодоляване на разстройството.
  • Когнитивно преструктуриране. В този момент от процеса на психотерапия се идентифицират и предизвикват негативните мисли, свързани с травмата, като: „Аз съм безполезна“, „Заслужавам да страдам“, „Не мога да вярвам на никого“, „Никога няма да бъда щастлива“, „Не мога да се справя с живота.” Работата използва различни техники - водене на дневник на мислите, търсене на доказателства, алтернативни интерпретации, сравняване с другите, положителна самохипноза и др., в резултат на което негативните мисли постепенно се заменят с по-реалистични и адаптивни: „Аз съм ценен и достоен човек”, „Аз не съм виновна за това, което ми се случи”, „Мога да вярвам на себе си и да избирам добри хора”, „Мога да бъда щастлива и обичана”, „Мога да се справям с трудностите и решаване на проблеми.”
  • Потапяне във въображението. По време на този етап клиентът преживява и обработва травматични спомени по метода на продължително потапяне във въображението. Елена беше помолена да си припомни най-трудните и болезнени моменти от връзката си с бившия си партньор, да ги опише подробно, да изрази чувствата и усещанията си и да оцени нивото на тревожност по 10-степенна скала. Вниманието на Елена беше насочено към ресурси и начини за справяне със ситуации, които й помогнаха да намали нивото на тревожност. Използвани са също релаксация и прерамкиране. В резултат на това значително намалява емоционалният заряд на травматичните спомени, променя се смисълът и значението им, формират се нови преживявания и отношение към себе си и ситуацията.
  • Социална помощ. Бяха проведени няколко сесии с близките на Елена, за да бъдат информирани как да я подкрепят ефективно и как да предотвратят вторично травматизиране в ситуации, които могат да послужат като отключващ фактор за нея.

Резултатът от психотерапията

Психотерапията продължи 42 сесии, по една на седмица. В резултат на психотерапията Елена показа значително подобрение в психическото си състояние: симптомите на посттравматично стресово разстройство практически изчезнаха, самооценката, самосъстраданието, доверието в себе си се повишиха, настроението й се подобри, мотивацията й за живот и развитие се увеличи.

Елена се научи да анализира и коригира своите мисли, емоции и поведение, да прилага умения за справяне със стреса, да преживява и обработва травматични спомени, да формира нови преживявания и отношение към себе си и ситуации. Освен това отношенията с близките са се подобрили. Тя започна да се доверява, общува, сътрудничи, подкрепя и получава подкрепа повече. Елена стана по-щастлива и по-уверена, намери нови интереси и цели и подобри професионалните си дейности.