Услугите на психотерапевта

15-годишно момче, което иска да смени пола си

history/06

Родители потърсиха консултация, че техният син тийнейджър изяви желание да се подложи на операция за смяна на пола

Психологическа помощ от специалист

Психолог онлайн за българи от всяка точка на света

Родителите потърсили консултация, защото техният син тийнейджър изявил желание да се подложи на операция за смяна на пола.

Артем е 15-годишно момче, което се чувства като момиче от дете. Иска да носи женски дрехи, лакира си косата и ноктите и мечтае да стане Арина. В тази връзка Артем развива полова дисфория, която се проявява под формата на недоволство от тялото си, желание да промени пола си, депресия, тревожност и самоунищожение.

Той иска да се подложи на операция за смяна на пола, но родителите му са против. Те вярват, че той просто е в юношеска възраст, че е повлиян от интернет и модата и не разбира последствията от решението си.

След първата сесия се разбрахме, че работата ще се извършва не само със сина им, но и с членове на семейството. Планът за работа включваше индивидуални и съвместни консултации с използване на различни методи и подходи, включително хуманистична психотерапия.

Хуманистичната психотерапия е подход, който се основава на идеята, че всеки човек има уникална личност, потенциал, ценности и цели, които трябва да бъдат уважавани, подкрепени и развивани.
Целта на хуманистичната психотерапия е да помогне на клиента да повиши своето себеразбиране, самоприемане, самоуважение и себеосъществяване.

По време на психотерапевтичния процес са използвани различни техники като:

  • Психообразование. Предоставяне на информация на клиента относно джендър дисфорията, нейните причини, симптоми, последствия, начини за справяне и лечение. Психотерапевтът също така обяснява на клиента неговите права, ресурси, възможности и перспективи.
  • Рефрейминг. Промяна на гледната точка или значението на проблемна ситуация. Психотерапевтът помага на клиента да види ситуацията си от различен ъгъл, да подчертае положителните аспекти, възможности и решения.

Освен това на определени етапи са включени и други видове терапии:

  • Гещалт терапия. Стимулиране на осъзнаването, тук и сега, контакт със себе си и другите, изразяване на емоции и нужди, интеграция на различни части на личността.
  • Експресивна терапия. Това е техника, която помага да идентифицира и изрази скрити или потиснати емоции, мисли и желания, свързани с проблем, и да облекчи техните негативни ефекти. За целта са използвани метафорични карти и техники за имагинация.

Психотерапията за този случай продължи 5 месеца. В резултат на това Артем преодоля половата дисфория, успя да разбере по-добре себе си и да приеме природата си, голяма роля в това изигра фактът, че родителите успяха да приемат ориентацията на детето си, спряха да се чувстват виновни, осъзнавайки, че причините са не в тях. Неговото щастие стана по-важно за тях. С всеки от тях са отработени страховете, които са имали във връзка със смяната на пола. Но, в крайна сметка, всички членове на семейството, включително Артем, стигнаха до общо решение да отложат операцията за по-късна възраст, когато той може самостоятелно и съзнателно да вземе решение, тъй като такива драстични методи не винаги са необходими, за да се реализирате.